Mekvik Maskin AS utfører:

 • Sprengning
 • Masseforflytning
 • Utfyllingsarbeider
 • Planering 
 • Plastring 
 • Natursteinsmur 
 • Tomtearbeid
 • Grunnarbeid 
 • Opparbeidelse av offentlige og private veier/tomter med VA-anlegg og trekkerør/kabelrør.
 • Drensløps- og avløpsarbeid.
 • Kulvert- og rørpressingsarbeid.
 • Fundamentering 
 • Riving 
 • Pukkproduksjon

Vår anleggsavdeling har kompetanse og maskiner til å utføre alt innen grunnarbeider og fundamentering, med spesialitet på store oppdrag innen sprengning og masseforflytning. 

Vi påtar oss gjerne alt grunnarbeidet, inklusiv opparbeidelse av parker og grøntanlegg. Vår knuseverkavdeling i Bolga på Frei produserer et komplett utvalg pukk, fra de fineste til de groveste fraksjoner.