Tomte og utomhusarbeidene for nytt helsehus på Frei.
Tidsrom: 2000