Transformatorstasjon i Fræna kommune. Opparbeidelse av 50 000 m2 stor tomt og 2 km med vei inn til transformatorstasjon. 
Tidsrom: 2005