Beskrivelse:
Entrepriser fjellsprengning, masse-transport, utlegging/plastring 130.000 m³. Veianlegg, Veidholmen. 
Tidsrom: 1976