Fjellskjæring for ny vei til ca. 50.000 m³.
Tidsrom: 1994