KRIFAST. Tunnelforskjæring, sprengning, last, transport, tipp.
Tidsrom: 1989