Ålesund-innfartsveg. Spr.-last-transport-tipp.
Tidsrom: 1985