Opparbeidelse av tomt for utvidet virksomhet hos Slatlem. Sperngningsarbeider, planering, VVS, muring med stedlig naturstein.
Tidsrom: 2004