Levering av stein på bil og lekter ca 200.000m3, riving av den gamle kaia, fylling og plastringsarbeider.
Tidsrom: 2004-05