Grunnarbeider for nytt kjøpesenter i Kristiansund. Sprengningsarbeider, riving av bygg, graving for fundamenter m.m.
Tidsrom: 2004-05