Sikring og sprenging av fjell i Rørgata, Kristiansund. Påbegynt høsten 2014 og avsluttet høsten 2015.

I forbindelse med utvidelse av areal har vi fått jobben med utsprenging, lasting og transport.