1600 m veg med offentlige ledninger.
Tidsrom: 2008-09