Damforsterkning/plastr., totalt 250.000 m³. 
Tidsrom: 1983-87