Grunnarbeidene for kunstgressbane i Kristiansund. Sprengning av fjell for utvidelse av gammel grusbane, utskifting av masser, innkjøring av masser, kum og rørsystemer og finavretting før kunstgress.
Tidsrom: 2003