Grunnarbeider og betong, ca. 11000 m² flate, masseutskifting ca. 45000 m³, grøfter og rør for infrastruktur. 
Tidsrom: 2008