Riving av gammel trehud på oppstrømsside før ny betonghud støpes, grunnarbeider for ny fot for betonghud, ny krone plastres opp med 2 meter.
Tidsrom: 2003-04