Opparbeidelse av flyoppstillinsplass, interne veier, gjerder og porter ved Kvernberget flyplass
Tidsrom: 2000