Oppbygging etter bryggebrannen på Innlandet i Kristiansund. Riving av brannrester, tomtearbeider og utomhusarbeider i forbindelse med nye byggninger for Lofotkompaniet.
Tidsrom: 2002-03