Opparbeidelse av tomt inkl. utomhusarbeidene for Kristiansunds nye sykehjem.
Tidsrom: 2001