Riving av fabrikk, planeringsarbeid, plastring og natursteinsmuring. Bygging av molo i sjø. Rør og kummer, vann- og kloakkanlegg med sjøledning.
Tidsrom: 2006-07

fabrikk0020.JPG
fabrikk0024.JPG