Grøft for ilandføringsrør for gass, Tjeldbergodden.
Tidsrom: 1995-96