Fiskerihavn byggetrinn 2. Ca. 110.000 m³. Fyllingen under vann med sjøapparat, rør og kummer. Opparbeidelse av landareal, asfaltering av veier.
Tidsrom: 1998