Utdyping, sprenging foran eksisterende kaier i Kr.sund ned til kote -10,5 m.
Tidsrom: 1997