Opparbeidelse av fyllinger, veier, arealer, natursteinmurer og plenarealer for ny småbåthavn på Goma i Kristiansund.
Tidsrom: 1999