Bygging av molo for småbåthavn. Bunnfyllinger med splittlektere, plastring og bølgevern.
Tidsrom: 1999