Fiskerihavn byggetrinn 0. Sprenging og planering ca. 25.000 m³.
Tidsrom: 1994-95