Opparbeidelse av miljøstasjon på Hagelin for renovasjonen i Kristiansund. Samt ny innkjøringsvei, tomt for vaktbu og vekt, gjerder og porter.
Tidsrom: 2000