Elveforbyggning i Sandvikelva i Sunndalen. Opprydding, plastring, sprengning av nye terskler i elva etter storflom som stengte E 70 høsten 2003.
Tidsrom: 2003