Tilførselsvei til Skrøotunnelen. Bygging av 1020 m riksvei. Tilførselsveier og avkjørsler. Grøftearbeid inkl. legging av trekkerør samt stikkrenner og nedsetting av kummer. Natursteinsmurer 900 m².
Tidsrom: 2006-07