Ledningsgrøft fra Fræna transformatorstasjon til Hustadmarmor. Traselengde 2,1 km og ryddebelte ca 10 meter bredde.
Tidsrom: 2005-06