Tilkomstveg til Haukabøen fra vest og kryss i Djupdalen
Tidsrom: 2009