Vi har grunnarbeider for nytt hovedrenseanlegg i Kristiansund. Anlegget skal ta imot kloakken fra Innlandet, Kirkelandet, Gomalandet og Nordlandet når alt står ferdig våren 2016.

Kristiansund kommune er byggherre, og med Lønnheim AS som hovedentreprenør.