Ca. 1300 m gang- og sykkelvei langs rv. 64. Og 80 m adkomstvei i forbindelse med omlegging. 
Tidsrom: 2010