Opparbeidelse av tomt for Frei kommunes nye skole. Ut -og innkjøring av masser. Ca. 45.000 m³. Drenssystem med senking av grunnvannsstand.
Tidsrom: 1998