Grunnarbeider for ny Esso-stasjon, grøfter, Kristiansund.
Tidsrom: 1992