Palldrift inkl. lasting og transport av fjellhall - Norzink Odda.
Tidsrom: 1992