KRIFAST. Masseutlasting og transport 170.000 m³ - grøfter.
Tidsrom:1991