Opparbeidelse av tomt for metanolfabrikk.
Tidsrom: 1995-96