Bygging av ca 2150 meter ny E39. 3100 meter traktorveger med traktorundergang av betong og 300 meter tilførselsveg. 
Tidsrom: 2011 - 2013