Ny veg på begge sider av Høgsettunnelen og ved Eikremtunnelen. I Kjervika bygging av planfritt kryss og tilhørende lokalveger, gang- og sykkelveg.
Tidsrom: September 2010 - september 2012