Vi har inngått kontrakt med NEAS vedrørende fornyelse av distribusjonsnettet fra Nordlandet til Øvrevågen med delstrekninger, arbeidet innbefatter OPI kanal og VA-anlegg.
I tillegg skal luftledninger på Løkkemyra erstattes med kabler lagt i bakken. På strekningen Nordlandet til Øvrevågen skal det i kabeltrasèen totalt ca 19000 meter rør og på Løkkemyra blir det totalt ca 90000 meter rør som legges i støpt kanal OPI.