Brødrene Røsand
Opparbeidelse av tomt inkl. utomhusarbeidene for ny industrihall på Vestbase i Kristiansund
Tidsrom: 2001