Oparbeidelse av tomt for industrihall på Mongstadbase på Averøy
Tidsrom: 2000-2001