Opparb. av tomt for adm. bygg, Tjeldbergodden.
Tidsrom: 1995