Nytt sykehjem på Bergan i Kristiansund. Tomtearbeider og utenomhusarbeider.
Tidsrom: 2002-03