Opparbeidelse av nytt omsorgssenter på Bergan i Kristiansund. Tomteopparbeidelsen, utomhusarbeidene.
Tidsrom: 2002-03