Opparbeidelse av ny bane. Utgraving av løsmasser 15000 m³, sprengningsarbeider 18000 m³, drenering, kummer og rør. Byggherre Averøy kommune.
Tidsrom: 2007