Levering og legging av 5000 m. med sjø/landledning fra Flatset til Bruhagen. Dim. 225mm, 5 kummer, grunnarbeid for pumpehus, testing og kloring, komplett ferdig levert innmålt med GPS.
Tidsrom: 2004