Opparbeidelse av ny vannledning ca. 1200 m.
Tidsrom: 1995