Vi har inngått kontrakt med Averøy kommune på bygging av kollektivknutepunkt Bruhagen. Prosjektet skal være ferdig i løpet av sommeren 2016. 

Parkeringsplasser og bussoppstilling. Oppbygging av gater med belysning og grøntarealer.